Normalny rozmiar
Czcionka powiększona
Czcionka duża
O NAS

Środowiskowe Centrum Pomocy jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Bielska-Białej.

Naszym celem jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać same, poprzez udzielanie wsparcia środowiskowego i psychologicznego. W działaniach kierujemy się skutecznością i życzliwością wobec naszych podopiecznych.

Oferujemy szeroki zakres usług społecznych na rzecz mieszkańców Miasta Bielska-Białej, poprzez prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
- kliknij aby przeczytać szczegóły -