Normalny rozmiar
Czcionka powiększona
Czcionka duża
BIELSZCZANKA SENIORKĄ ROKU 2018 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.
Data: 2018-10-20

W dniu 18 października 2018r. w Sali Sejmu Śląskiego w wyniku konkursu organizowanego przez Wojewodę Śląskiego wybrano najaktywniejszą seniorkę i najaktywniejszego seniora w województwie śląskim. W tym roku tytuł ten otrzymali Halina Juraszek z Bielska-Białej oraz Jan Talarczyk z Jastrzębia-Zdroju. Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu odbyła się z udziałem organizatorów – wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka oraz wicewojewody Jana Chrząszcza, a także wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Bojanowskiej, która wygłosiła prezentację na temat roli seniora w rodzinie i programów rządowych mających na celu pomoc osobom starszym. Miasto Bielsko-Biała jest dumne, że zwycięzcą prestiżowego konkursu została Seniorka-Bielszczanka. Wartym podkreślenia jest, że Pani Halina Juraszek była jedyną zgłoszoną osobą z Bielska-Białej. Jest wybitną działaczką społeczną, a na co dzień pracownikiem Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej /Klubu Samopomocy „Klub Seniora” w Komorowicach/. Pani Halina Juraszek przez 30 lat była nauczycielem w Szkole Podstawowej. Była przyjacielem dzieci i ich rodziców. W 1995r. zajęła  I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Super Nauczyciel”. Ponadto nie był jej obojętny los osób starszych i niepełnosprawnych. Włączała dzieci i młodzież w organizowanie pomocy dla Seniorów. Społeczność lokalna charakteryzuje ją słowami „Pani Halina potrafi budować mosty międzypokoleniowe” . Po zakończeniu pracy w szkole i przejściu na emeryturę Pani Halina poświęciła się całkowicie osobom starszym, zamieszkałym na terenie Komorowic. Początkowo organizowała im czas wolny w szkole, następnie rozpoczęła pracę w Środowiskowym Centrum Pomocy w Klubie Samopomocy dla osób starszych, w którym pracuje od 20 lat. Klub zrzesza ponad 60 osób starszych, głównie samotnych.  Pani Halina dba o  podtrzymywanie aktywności psychoruchowej, rozwijanie kontaktów towarzyskich i kulturalnych; propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywne wykorzystanie czasu wolnego dla swoich Podopiecznych, przede wszystkim zapobiega osamotnieniu Seniorów. Ponadto pomaga w załatwianiu najróżniejszych spraw.  Pomimo, iż sama  jest osobą starszą, to nie brakuje jej energii i pasji do służenia drugiemu człowiekowi. Społeczność lokalna  doskonale ją zna, niemalże wszystkie instytucje, placówki, firmy komercyjne zaangażowane są w działalność Pani Haliny nakierowaną na osoby starsze. Mówią o niej „chcielibyśmy kiedy będziemy starsi, aby była taka Juraszkowa, która zawsze będzie o nas dbała”. Pani Halina jest dwukrotną  laureatką „Perły Podbeskidzia”, Orderu „Serce Dziecka”, wyróżnioną w Konkursie „Ambasador Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017r.” W 2018r. świętuje Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
- kliknij aby przeczytać szczegóły -