Normalny rozmiar
Czcionka powiększona
Czcionka duża
STARY ZAMEK W ŻYWCU
Data: 2018-07-11

 

Za nami wycieczka podopiecznych Placówek Wsparcia Dziennego do Muzeum Starego Zamku w Żywcu.

Jak dowiedzieliśmy się w trakcie zwiedzania, budowę zamku przypisuje się na I poł. XV w. W tym czasie był on obronną fortecą, w drugiej poł. XVI w. średniowieczne zamczysko przeistoczyło się w renesansową rezydencję, a w XVIII w. dawny obronny zamek stał się budowlą o charakterze pałacowym. Do 1939 r. zamek znajdował się w rękach Habsburgów. W okresie okupacji Niemcy zajęli pomieszczenia zamkowe na cały okres wojny, a po 1945 r. budynek został własnością miasta.

Obejrzeliśmy cenne zbiory historyczne, w tym dokumenty rękopiśmienne dziejów miasta, tradycyjne stroje żywieckie i zabytkowe meble. W dziale etnografii eksponaty ilustrujące kulturę tego regionu, a w dziale przyrodniczym kilkaset okazów fauny i flory beskidzkiej. Widzieliśmy także wykopaliska archeologiczne (fragmenty ceramiki, kafli).

Po zwiedzeniu zamku spacerowaliśmy po pięknym parku pałacowym, podziwiając stare okazy pomników przyrody. Odwiedziliśmy także mini zoo.

Wycieczkę możemy zaliczyć do udanych. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych wakacyjnych atrakcji.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
- kliknij aby przeczytać szczegóły -