Normalny rozmiar
Czcionka powiększona
Czcionka duża
RZĄDOWE PROJEKTY W OŚRODKACH WSPARCIA
Data: 2018-05-15

W czterech naszych Ośrodkach realizowane są 3 ważne rządowe projekty, finansowane ze środków  Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Projekt  pod nazwą  „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. BĄDŹMY RAZEM – NIE MUSISZ BYĆ SAM – INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB Z ZABURZENIAMI I ICH NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA”, jest skierowany do Podopiecznych Klubu Samopomocy „Milusińscy” we współpracy ze Stowarzyszeniem  „Serce dla Serca”. Dla naszych Seniorów realizowane są projekty z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych pn.: „AKTYWNY I BEZPIECZNY I ZARADNY  SENIOR 60+ Z PASJĄ” –  dla Podopiecznych Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sterniczej  oraz Klubu Samopomocy  „Przystań”, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Serce dla Serca”. Natomiast dla Podopiecznych Klubu w Komorowicach Projekt pn.: „A NAM SIĘ CHCE”, realizowany we współpracy z Fundacją „Dobry Dom” w Bielsku-Białej.  Obejmuje on dzialania międzypokoleniowe z dziećmi ze Świetlic Środowiskowych:  „Matusiaki” i „Pod Aniołami”.  W ramach ww.  Projektów odbywają się zajęcia  edukacyjne i aktywizujące, spotkania integracyjne i wycieczki.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
- kliknij aby przeczytać szczegóły -