Normalny rozmiar
Czcionka powiększona
Czcionka duża
SENIORALIA 2017
Data: 2017-07-10

„Taka impreza powinna się odbywać co roku” – powiedziała jedna z Seniorek oceniając SENIORALIA 2017. Po raz pierwszy w Bielsku-Białej, staraniem Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, odbyła się impreza w całości poświęcona osobom starszym. Seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich, uczestniczyć w rozgrywkach ruchowych oraz zrelaksować ciało. Spotkanie było okazją do prezentacji podmiotów świadczących pomoc najstarszym mieszkańcom naszego Miasta  –stowarzyszeń, domów pomocy społecznej i innych jednostek samorządowych. Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej aktywnie uczestniczyło w tym dniu. Pracownicy Centrum prowadzili warsztaty, a Podopieczni Domu Dziennego Pobytu ze Sterniczej zaprezentowali krótki program artystyczny, na który złożył się układ choreograficzny i piosenki. Dla uczestników przygotowano drobny poczęstunek. Dopisała również pogoda.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
- kliknij aby przeczytać szczegóły -