Normalny rozmiar
Czcionka powiększona
Czcionka duża
WZMACNIANIE WIĘZI I RELACJI RODZINNYCH
Data: 2017-06-05

Dobiegły końca warsztaty dla rodziców/opiekunów prawnych pt. „Wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych” realizowanych w Świetlicy Środowiskowej „Przyjazna Przystań u św. Józefa”. Miały one na celu wzmocnić więzi rodzinne oraz zwiększyć kompetencje wychowawcze osób dorosłych.

Podczas 5 spotkań warsztatowych poruszano następujące tematy:

 „Emocje w rodzinie”,

 „Magia Świąt”,

„Komunikacja w rodzinie”,

„Świadomym rodzicem być”,

„W blasku ogniska”.

 W dniu 29 maja br. na spotkaniu podsumowującym warsztaty zaobserwowaliśmy zbudowaną większą bliskość i zaufanie  pomiędzy poszczególnymi członkami rodzin. Ponadto dla wielu osób, udział w warsztatach przyczyniły się do lepszego  zrozumienia własnych potrzeb i potrzeb swoich bliskich, poprawie uległa również komunikacja rodzice-dzieci.

Wszystkim uczestnikom warsztatów serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
- kliknij aby przeczytać szczegóły -